Regler/Tillstånd

Körkort på motorsåg

Den 1 januari 2015 införs krav på kompetens. Det innebär att den som arbetar med motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar på kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. (Motorsågskörkort eller motsvarande). Kan man inte visa dokumentation på detta riskerar man en sanktionsavgift på 10 000 kronor för varje användare.

 

 

Innehar motorsågskörkort A,B, C enligt www.sakerskog.se

Försäkrad hos Länsförsäkringar med egendom, ansvar och personförsäkring.

Kör bara med miljöbensin www.aspen.se

Innehar F-skatt och försäkring.

OutdoorMorgan -din lokala trädfällare